Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji ogłasza konkurs.

„Nie ma dzieci – są ludzie” Janusz Korczak

konkurs organizowany jest pod patronatem

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie


Cele konkursu:

 1. Popularyzjacja postaci i twórczości Janusza Korczaka.
 2. Krzewienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży polskiej mieszkajacej w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Islandii.

Kategorie wiekowe:

 1. Dzieci przedszkolne i uczniowie klas zerowych
 2. Uczniowie klas 1-3
 3. Uczniowie klas 4-6
 4. Uczniowie klas 7-9
 5. Młodzież licealna

Zadania konkursowe:

1. Dzieci przedszkolne i uczniowie klas zerowych oraz uczniowie klas 1-3.

Narysuj, namaluj lub w inny plastyczny sposób przedstaw:

 • postać króla Maciusia, o którym opowie rodzic lub nauczyciel.
 • dowolną scenę z opowiedzianej lub czytanej we fragmentach książki „Król Maciuś Pierwszy” lub innej książki Janusza Korczka.
 • swoje myśli na temat „dziecko ma prawo do….” po rozmowie z rodzicem lub nauczycielem o prawach dziecka.

2. Uczniowie klas 4-6

Król Maciuś Pierwszy był reformatorem i chciał zmieniać świat. Może i Ty chciałbyś coś zmienić? Napisz, jak wygladałby urządzony przez Ciebie, zreformowany świat. Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj koniecznie, jak radził sobie król Maciuś Reformator! Swoje reformy możesz zilustrować.

3. Uczniowie klas 7-9
Król Maciuś dobrze wiedział, że świat, w którym żyje, nie jest doskonały. Jakie problemy mają dzieci i młodzież w dzisiejszym świecie? Czy prawa dziecka są zawsze respektowane? Ty wiesz najlepiej! Opisz to w liście do Starego Doktora, czyli Janusza Korczaka, który tak dobrze rozumiał dzieci.

4. Młodzież licealna

 • Poznałeś historię życia Janusza Korczka. Wyobraź sobie, że to Ty nim jesteś, trwa wojna i sierociniec, który prowadzisz znajduje się już na terenie warszawskiego getta, a Ty piszesz pamiętnik, tak jak to robił Janusz Korczak. W pamiętniku, wykorzystaj swoją wiedzę z historii i znajomość biografii Korczka.
 • „Nie ma dzieci – są ludzie” – to jeden z najbardziej znanych cytatów o dzieciach z pism Janusza Korczka. W dowolnej formie literackiej (esej, opowiadanie, list…) odnieś się do słów Korczka. Pisząc możesz wykorzystac swoją wiedzę na temat Konwencji o Prawach Dziecka.

W pracach konkursowych oceniane będą:

zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne, staranność i oryginalność prac plastycznych, walory literackie, wiedza historyczna, znajomość Konwencji o Prawach Dziecka i poprawność językowa prac pisemnych.

Do pracy konkursowej należy dołączyć informację o autorze: imię i nazwisko , wiek, adres, telefon kontaktowy, e-mail rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia biorącego udział w konkursie lub nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

Prace konkursowe  należy przesłać do 15 maja 2012 roku:

prace uczniów

od przedszkola do klasy 6 prosimy wysłać na adres:

Beata Kamińska

Klarabäcksgatan 13c

31234 Laholm

beata.kaminska@edu.laholm.se

prace uczniów

z klas 7 – 9 oraz prace licealistów prosimy wysłać na adres:

Kazimiera Jakacka-Mikulska

Gillbergavägen 36

632 30 Eskilstuna

kazia.jakacka@gmail.com

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą udzieloną organizatorom na wykorzystanie prac w prezentacjach wyników i omówieniach konkursu.

Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy główne nagrody książkowe oraz nagrody niespodzianki.

Planowany jest również finał konkursu w Sztokholmie i Geteborgu z uczestnikami konkursu.

Wszelkie uwagi i pytania w sprawie konkusu należy kierować do organizatorów:

Beata Kamińska

beata.kaminska@edu.laholm.se

Kazimiera Jakacka-Mikulska

kazia.jakacka@gmail.com

Rok Korczakowski

W tym roku przypada 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie w Treblince. Jednocześnie mija 100 lat od założenia w Warszawie Domu Sierot, unikalnej placówki wychowawczej, w której realizowane były idee korczakowskie, że dziecko jest człowiekiem, ma swoją godność i prawa.

Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W jego ramach odbywa się wiele konkursów i imprez przypominających biografię tego niezwykłego człowieka, jego działalność społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną, w których przekraczał tradycyjne podziały między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi, jak również ten najtrudniejszy podział pomiędzy dorosłymi i dziećmi.

W jednym z tych konkursów bierze również udział nasza szkoła. Mamy nadzieję, że w ten sposób nasi uczniowie będą mogli bliżej poznać idee wielkiego przyjaciela dzieci.

Spotkanie z polską pisarką

Uczniowie LO wraz z wychowawcą Joanną Ziembińską-Kurek 13 marca uczestniczyli w spotkaniu z polską pisarką młodego pokolenia Dorotą Masłowską, które odbyło się w Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie.

Autorka ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród: Paszport „Polityki” i nominację do nagrody literackiej „Nike 2003” za debiutancką powieść „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”  oraz  nagrodę „Nike 2006” za drugą powieść „Paw królowej”.

Masłowska jest również autorką dramatu Między nami dobrze jest„, który uzyskał nominację do nagrody literackiej „Nike 2009”. Szwedzi mogli obejrzeć go na deskach scenicznych w 2010 r. Kolejna sztuka Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku została wystawiona przez Folkteatern w Goeteborgu.

Spotkanie w Dramaten było zorganizowane przy współudziale Instytutu Polskiego.

jzk